Lievensberg beste op gebied van dermatologie

ImageWelke specialismen in welke ziekenhuizen vallen op door een hoge medische kwaliteit en goede praktijkvoering? Ziekenhuis Lievensberg (Bergen op Zoom) is uit het onderzoek van Elsevier (juni 2008) naar voren gekomen als nummer 1 in Nederland op het gebied van Dermatologie. 

Dr. Dick van Gerwen is als dermatoloog verbonden aan ziekenhuis Lievensberg. Hij is tevens oprichter van Huidconsult.nl en de  Huid en Laserkliniek Lievensberg.

Onderzoeker Peter Lagendijk vroeg voor Elsevier deskundigen uit de zorg 24 specialismen in Nederlandse ziekenhuizen te beoordelen. Huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, managers en bestuurders van ziekenhuizen gaven in een enquête aan, welke maatschappen in aanmerking komen voor een ‘compliment’ wegens de prestaties. De deskundigen konden een oordeel uitspreken over maximaal vier aan hen bekende ziekenhuizen. De vraagstelling was evenals in 2007 gekoppeld aan het onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’. De resultaten daarvan verschijnen later dit jaar.

Image

Het onderzoek naar ‘De beste specialisten’ levert allereerst een nationale ranglijst op, met voor elk van de 24 onderzochte specialismen het ziekenhuis dat de hoogste waardering krijgt. Voor elf specialismen waar veel patiënten terechtkomen, was de respons hoog genoeg om per regio het beste ziekenhuis aan te wijzen. Nederland is verdeeld in zeventien regio’s waarbinnen patiënten doorgaans een ziekenhuis kiezen of worden doorverwezen (‘Specialisten per regio’). Zo kan iedereen per specialisme in eigen regio het beste ziekenhuis kiezen.

De ranglijsten zijn gebaseerd op het percentage ondervraagden – de ‘informanten’ – dat per ziekenhuis voor een specialisme/ maatschap een compliment uitdeelt. Om de kans op toevalligheden in de uitslag te verkleinen, zijn per ziekenhuis de resultaten over 2007 en 2008 samengenomen. In totaal vulden 4.787 informanten de enquête in, van wie 2.862 medisch specialisten. De uitkomsten van de specialismen algemene chirurgie, cardiologie, interne geneeskunde, gynaecologie/verloskunde, orthopedie en kindergeneeskunde staan in het betreffende Elsevier nummer op pagina 35 tot en met 40. De nationale top-10 en regionale ranglijsten voor kno, longziekten, neurologie, oogheelkunde en urologie staan op: www.elsevier.nl/specialisten . Het onderzoek is ontworpen en begeleid door onderzoeker en beleidsadviseur Peter Lagendijk. DataDesk te Bunnik verwerkte de data. Elsevier is verantwoordelijk voor de interpretatie en redactionele verwerking. (Bron: Elsevier, 27 juni 2008 )

Image

Image 

Reacties mogelijk gemaakt door CComment