Primine

U bent allergisch voor Primine: Wat nu?
Uw dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor primine. Wanneer u in contact komt met primine, kan dat aanleiding geven tot het ontstaan of verergeren van eczeem. Het is dus van groot belang dat u probeert contact met deze stof zoveel mogelijk te vermijden.

Wat is primine?
Primine is het allergeen (een stof die allergische reacties kan veroorzaken) dat gevonden wordt in primula’s (sleutelbloemen). Primine (2-methoxy-6-pentyl-1,4-benzoquinone) behoort chemisch gezien tot een groep van stoffen die een quinone-structuur hebben. Het is een stof waarvoor men heel snel overgevoelig (gesensibiliseerd) wordt. Behalve allergie veroorzaakt primine ook huidirritatie.

Waar komt primine in voor?
Primine komt voor in meer dan 50 tot de familie der Primulaceae (sleutelbloemachtigen) gerekende soorten, vooral in die planten die tot het geslacht van de Primula behoren. De bekerprimula’s (Primula obconica) bevatten veel primine en zijn dan ook meestal de oorzaak van de klachten. Tuinprimula’s bevatten veel minder van deze stof. De hoeveelheid primine is niet constant, maar hangt af van het seizoen. Deze stof wordt in alle delen van de plant aangetroffen. Zo bevatten de haartjes op de bladeren en de stengels blaasjes met een oplossing van primine. Deze haartjes worden bij aanraking snel beschadigd, waarna het allergeen vrijkomt, de huid kan penetreren en een allergie kan veroorzaken, waardoor allergisch contacteczeem ontstaat. Eenmaal vrijgekomen primine behoudt nog lange tijd zijn werkzaamheid en kan zich vermengen met huisstof en zo makkelijk, doordat het stof gaat dwarrelen, door de lucht verspreid worden.
Alhoewel primine ook voorkomt in tuinprimula’s (bijvoorbeeld Primula auricula) veroorzaken deze niet vaak een allergie. Indien men echter al allergisch is, kan de kleine hoeveelheid in deze planten voldoende zijn voor het veroorzaken van eczeem. Klachten tengevolge van tuinprimula’s ziet men meestal alleen bij kwekers.
Primine wordt ook gevonden in de zwarte zeeëgel, Paracentrotus lividus, die in de Middellandse Zee leeft.

Hoe ziet allergisch contacteczeem tengevolge van primine er uit?
Allergisch contacteczeem veroorzaakt door primine ziet er uit als jeukende, rode uitslag met zwelling, bobbeltjes en blaasjes, soms is de huid nattend. Verder vormen zich korstjes en schilfering. Een enkele keer lijkt het meer op netelroos of galbulten, al dan niet met blaasjes: afwijkingen zoals brandnetels die geven. Het eczeem ontstaat op plaatsen waar men contact heeft met primula’s, meestal aan de handen en onderarmen. Het kan echter practisch overal voorkomen omdat we primine via contact met onze handen naar andere plaatsen overbrengen, bijvoorbeeld naar het gezicht. Dit laatste kan ook gebeuren omdat stof, besmet met primine, is gaan zweven en zo in het gelaat komt.

Wordt het eczeem geheel veroorzaakt door contact met primine?
Het is mogelijk dat uw eczeem geheel veroorzaakt wordt door contact met primine. In dat geval zal het eczeem bij vermijden van contact met primula’s geheel verdwijnen. Soms is het niet goed duidelijk waarom men opnieuw eczeem krijgt. Een van de mogelijkheden is dat men zonder het te weten toch contact heeft gehad met primine dat door anderen, of via dwarrelend stof, in uw directe omgeving en zo op uw huid kwam. Indien uw partner of huisgenoten contact hebben met primula’s, kunt u indirect besmet raken met primine.
Een enkele keer is primine echter niet de enige oorzaak. Het kan dan gebeuren dat het eczeem blijft bestaan. Dit geldt zeker voor de handen: handeczeem heeft vaak meerdere oorzaken. Behalve allergie kan ook irritatie meespelen, bijvoorbeeld door contact met water, aarde, zeep, afwasmiddelen, oplosmiddelen en dergelijke, door wrijving en kou.
Daarnaast kan eczeem een uiting zijn van een erfelijk bepaalde aanleg tot eczeem, astma of hooikoorts.

Hoe kunnen allergische reacties voorkomen worden?
Zoals u uit bovenstaande begrepen heeft bestaat het advies uit het mijden van primula’s. Op zich een niet zo moeilijk op te volgen advies. Dit betekent dat u de primula’s het huis uit doet. Het effect van contact met tuinprimula’s, als u deze niet speciaal kweekt, is meestal te verwaarlozen. Indien u in een kwekerij van primula’s werkt kan dit voor uw beroepsuitoefening grote gevolgen hebben. In dat geval is overleg met uw huidarts en bedrijfsarts noodzakelijk om na te gaan welke stappen in uw specifieke geval genomen moeten worden.

Zijn er andere planten die u moet vermijden?
Primine behoort tot de quinonen en deze stoffen worden inderdaad wel in andere planten gevonden. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze stoffen klachten geven bij personen die allergisch zijn voor primine. U hoeft dus geen andere planten te mijden.
Primine komt ook voor in de stekels van de zwarte zeeëgel, Paracentrotus lividus. Indien stekels in de huid komen kunnen deze een allergische reactie veroorzaken.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Afdrukken  

Reacties mogelijk gemaakt door CComment