Liposuctie

Wat is het?

Liposuctie (of eleganter: liposculptuur) is het verwijderen van overtollig onderhuids vet door middel van een speciale zuigtechniek. Het is een plastisch chirurgische ingreep die bedoeld is de contouren van het lichaam te verfraaien.

Voor wie is het bedoeld?

ImageLiposuctie is geschikt voor het verwijderen van ongewenste vetophopingen op plaatsen zoals de buik, billen, heupen en bovenbenen. Het gaat dan om opvallende, plaatselijke ophopingen van vet bij een persoon die overigens niet overmatig dik is. Het is dus niet bedoeld als alternatief voor verminderen van overgewicht! Liposuctie geeft de beste resultaten bij mensen met een stabiel gewicht.

Een andere voorwaarde voor een succesvolle behandeling is dat de huid die boven het weg te zuigen vet ligt, elastisch en in goede conditie is. Door de behandelend arts zal uitgebreide informatie worden gegeven en met U zal worden besproken welke resultaten verwacht kunnen worden.

Hoe vindt de behandeling plaats?

Ben ik na één behandeling klaar?

Er zal altijd naar worden gestreefd om de hele procedure in één sessie te laten plaatsvinden. Omdat er per behandeling maar een beperkte hoeveelheid verdovingsvloeistof mag worden gebruikt kan het echter zo zijn dat bij uitgebreide gebieden die d.m.v. liposuctie behandeld moeten worden, de ingreep over meer dan één sessie zal worden verspreid.

Na de behandeling

Na de behandeling kan het voorkomen dat een deel van de vloeistof die is gebruikt bij de tumescent verdoving uit de kleine openingen in de huid weglekt. Dit kan gedurende de eerste dag na de ingreep nog optreden. Met celstof verband kan dit vocht worden opgevangen. Zoals gezegd krijgt U ook elastische windsels of een elastische broek om de zwelling tegen te gaan. Na de behandeling kunt U zelf geen auto rijden. Vraag altijd naar precieze instructies over de nabehandeling aan Uw arts. De eerste uren na de ingreep werkt de verdoving nog door. Wanneer deze uitgewerkt is blijkt het behandelde gebied vaak zeer gevoelig te zijn. Deze gevoeligheid houdt meestal 3 tot 4 dagen aan en kan desgewenst bestreden worden met paracetamol. De zwellingen zullen geleidelijk binnen 1 maand verdwijnen.

Welke complicaties kunnen voorkomen?

Bij liposuctie kunnen dezelfde complicaties optreden als bij meer conventionele chirurgische ingrepen. Dit kunnen o.a. zijn: bloedingen, infecties, thrombose, slechte wondgenezing en allergische reacties op de verdoving. Specifieke complicaties als gevolg van liposuctie zijn een onregelmatig huidoppervlak, oedeemvorming, tijdelijke gevoelloosheid van een deel van de huid en kleurverandering. De kans op complicaties wordt voor een deel bepaald door de ervaring en kunde van de behandelend arts.

Hoe wordt het resultaat beoordeeld?

De meeste artsen geven aan dat zij het eindresultaat pas na 4 tot 9 maanden beoordelen. Meestal worden dan foto’s gemaakt die worden vergeleken met foto’s die voorafgaande aan de ingreep werden gemaakt.