Botoxtherapie bij overmatig zweten

Wat is het?

Botuline-toxine is een eiwit dat wordt aangemaakt door de bacterie Clostridium botulinum. Botuline-toxine heeft als geneesmiddel twee effecten:

  • het blokkeert de werking van zenuwen die de zweetklieren prikkelen, waardoor voorkomen wordt dat de klieren zweet produceren.
  • het blokkeert de prikkeloverdracht van zenuwen naar spieren, waardoor de werking van de spieren afneemt of stil komt te liggen.

In deze folder wordt de werking van Botox bij overmatig zweten besproken.

Wat kan er gedaan worden tegen overmatig zweten?

Mensen met zeer overvloedige zweetproductie hebben een paar mogelijkheden om het zweten tegen te gaan:

Aluminiumhoudende cremes en oplossingen: deze worden op de huid aangebracht. Deze behandeling is eenvoudig maar het effect is sterk wisselend.
Iontoforese: Bij deze techniek wordt in speciaal ontwikkelde apparatuur een electrische stroom door een bakje met kraanwater geleid. Door de handen of voeten gedurende enige tijd in dit bakje te houden wordt (waarschijnlijk) het zweetkanaaltje tijdelijk afgesloten. Het effect houdt enkele dagen aan. De therapie is thuis goed uit te voeren, maar is in de praktijk alleen geschikt voor de handen en voeten.
Botulinetoxine: als bovenstaande maatregelen geen effect sorteren is behandeling met Botox een optie.

Voor welke soorten overmatig zweten is de botox behandeling geschikt?

In principe kan de botuline-toxine worden toegepast aan de handpalmen, de voetzolen en de oksels. In de praktijk blijkt de behandeling vooral geschikt voor overmatig zweten in de oksels. Behandeling van de oksels is nauwelijks pijnlijk en het effect houdt relatief lang aan. Behandeling vanvoeten en handen is meestal zo pijnlijk dat speciale verdovingstechnieken nodig zijn. De werking houdt aan de handpalmen en de voetzolen ook meestal niet erg lang aan.

Wat doet botuline-toxine met de zweetklieren?

Botuline toxine blokkert het ‘zweetsignaal’ tussen de zenuwtjes in de huid en de zweetklieren. De zweetproductie neemt dan sterk af of stopt geheel. Dit proces duurt ongeveer 1-2 weken. Het effect houdt een aantal maanden aan, daarna neemt de zweetproductie weer langzaam toe. Er groeien dan namelijk weer nieuwe zenuwuiteinden aan om de geblokkeerde zenuweinden te vervangen te vervangen.

Zijn er bijwerkingen?

Botuline-toxine is een buitengewoon veilig geneesmiddel. Botuline-toxine beïnvloedt de zenuwuiteinden die gevoelig zijn voor aanraking of pijn niet, maar als het in contact komt met zenuwen die spieren bedienen, wordt de werking hiervan ook tijdelijk geremd. Deze bijwerking komt maar zeer zelden voor. Sommige mensen die behandeld zijn met botuline-toxine hebben ervaren dat de zweetproductie elders op de huid iets toeneemt. Dit wordt ‘compensatoir zweten’ genoemd. Dit effect is zeldzaam, meestal licht en van voorbijgaande aard. Botuline-toxine therapie wordt niet toegepast bij zwangere vrouwen.

Werkt het bij iedereen?

Niet iedereen reageert op dezelfde manier op de injecties. Gemiddeld zal bij 90% een duidelijke verbetering van de klachten worden bereikt die de kwaliteit van leven van de patienten verbeterd. Bij een kleine minderheid van de patienten vallen de behandelingsresultaten tegen m.b.t. hun verwachtingen van de therapie. Een recent groot Duits onderzoek concludeerde echter: ‘Voor patienten die meer dan 1 behandeling nodig hadden was het interval tussen de behandelingen gemiddeld 7 maanden…de tevredenheid over de behandeling was consequent groot, de kwaliteit van leven was verbeterd en de impact van de problematiek op het leven was verminderd. Het veiligheidsprofiel van botuline-toxine A na herhaalde behandelingen was uitstekend (M. Naumann et al.)’

Hoe verloopt de behandeling in de praktijk?

Stap 1.
Een dag van tevoren scheert U de okselbeharing weg

Image


Stap 2.

In de kliniek wordt een jodium-zetmeel test uitgevoerd.
In de okselholten wordt een jodiumoplossing aangebracht die ven moet drogen. Vervolgens wordt zetmeel over de jodium gepoederd. Waar de huid zweet produceert kleurt de zetmeel nu zwart. Zo kan de arts precies het huidgebiedje afbakenen dat behandeld moet worden.

Image


Stap 3
.

In het gemarkeerde huidgebied wordt op gelijkmatige afstanden een kleine hoeveelheid botuline-toxine oplossing met een fijn naaldje zeer oppervlakkig in de huid gespoten.

De behandeling is nu voltooid. Wanneer U de behandeling voor de eerste keer onderging zal de behandelend arts U waarschijnlijk vragen om na enkele weken langs te komen voor controle om het effect te meten door de jodium-zetmeel test nog eens te herhalen.

Image

 

Wordt de behandeling vergoed?

In veel gevallen wordt de behandeling niet vergoed. Het is echter wel verstandig om met Uw verzekeraar contact hierover op te nemen, omdat soms een uitzondering op deze regeling wordt gemaakt


Afdrukken  

Reacties mogelijk gemaakt door CComment