Tacrolimus zalf

Tacrolimus zalf (merknaam Protopic ®) wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige atopische eczeem bij kinderen boven de 2 jaar én volwassenen die niet afdoende reageren op conventionele behandelingen of deze niet verdragen.

Wat houdt de behandeling in

WAT IS TACROLIMUS?

Tacrolimus is een witte tot licht gele zalf. Het is verkrijgbaar in tubes met 30 g of 60 g zalf. Tacrolimus is verkrijgbaar in twee sterktes (tacrolimus 0,03% en tacrolimus 0,1% zalf). De tacrolimus 0.03% is voor kinderen > 2 jaar bedoeld; de tacrolimus 0.03% en de tacrolimus 0.1% zijn voor volwassenen (16 jaar en ouder) bedoeld.

De werkzame stof is tacrolimus monohydraat.
Eén gram tacrolimus 0,03% zalf bevat 0,3 mg tacrolimus (als tacrolimus monohydraat). Eén gram 0,1% zalf bevat 1,0 mg tacrolimus (als tacrolimus monohydraat).
De andere bestanddelen zijn witte zachte paraffine, vloeibare paraffine, propyleencarbonaat, witte bijenwas en harde paraffine.

WERKING

De werkzame stof, tacrolimus, is een zogenaamde “immunomodulator ”. Bij atopische dermatitis veroorzaakt het te sterk reageren van het afweersysteem van de huid huidontsteking (jeuk, roodheid, droogheid). Tacrolimus wijzigt de abnormale afweerreactie en neemt de huidontsteking en de jeuk weg.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Volg bij gebruik van tacrolimus nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. Als u de indruk heeft dat de werking van de zalf te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.
- Breng tacrolimus altijd in een dunne laag aan op de huid. Breng de zalf alleen aan op de eczeemplekken, niet over de gehele huid.
- Tacrolimus kan op de meeste plekken van het lichaam worden aangebracht, met inbegrip van het gezicht en de hals en in de holtes van de ellebogen en de knieën.
- Vermijd het gebruik van de zalf in de neus, mond of in de ogen. Als de zalf toch op deze plaatsen terecht komt, moet u de zalf grondig verwijderen en/of met water wegspoelen.
- De behandelde huid mag niet verbonden of ingebonden worden.
- Was uw handen na het aanbrengen van tacrolimus tenzij uiteraard de handen zelf behandeld dienen te worden.
- Na het nemen van een bad of een douche moet de huid volledig droog zijn vooraleer tacrolimus aan te brengen.

DOSERING KINDEREN

Voor kinderen (2 jaar en ouder) wordt de tacrolimus 0.03% zalf voorgeschreven. De zalf wordt tweemaal daags aangebracht op de eczeemplekken, éénmaal 's morgens en éénmaal 's avonds. Afhankelijk van het resultaat van de zalf op uw eczeem kan de arts beslissen of de frequentie van toepassing verminderd kan worden. Behandel elke aangetaste zone van de huid tot het eczeem is verdwenen.

DOSERING VOLWASSENEN (16 jaar en ouder)

De behandeling wordt gestart met tacrolimus 0,1% zalf, tweemaal daags, éénmaal 's morgens en éénmaal 's avonds. Nadien moet de lager gedoseerde zalf, tacrolimus 0,03% tweemaal daags gebruikt worden. Afhankelijk van het resultaat van de zalf op uw eczeem kan de arts beslissen of de frequentie van toepassing verminderd kan worden. Behandel elke aangetaste zone van de huid tot het eczeem is verdwenen.

Wat zijn de resultaten van de behandeling

Verbetering van het eczeem (minder jeuk, minder roodheid, minder droogte) wordt meestal binnen 1 week gezien (soms al binnen 3 dagen!). Indien na twee weken behandeling geen verbetering optreedt, dient u uw arts te raadplegen over andere mogelijke behandelingen. De behandeling met tacrolimus kan herhaald worden als de symptomen heroptreden.

Wat zijn de bijwerkingen of nadelen van deze behandeling

- Ongeveer de helft van de patiënten die tacrolimus gebruiken hebben enige vorm van huidirritatie op de plaats van aanbrengen van de zalf. Branderig gevoel, jeuk en roodkleuring van de huid komen zeer vaak (> 10%) voor. Deze symptomen zijn gewoonlijk mild tot matig en verdwijnen in het algemeen binnen de week na aanvang van de behandeling met tacrolimus.
- Andere vaak voorkomende (> 1%) nevenwerkingen zijn verhoogde gevoeligheid van de huid en huidtintelingen, folliculitis (ontstoken of geïnfecteerde haarfollikels), acne en herpes simplex infecties (koortslip). Het blozen van het gezicht of huidirritatie na het drinken van alcohol komt ook vaak voor.
- Als uw lymfeklieren opzwellen tijdens de behandeling met tacrolimus moet u uw arts raadplegen.

Welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen

TACROLIMUS EN VACCINATIES
Vooraleer u zich laat vaccineren moet u de arts inlichten over het gebruik van tacrolimus. Tijdens de behandeling en gedurende een zekere periode na de behandeling met tacrolimus zouden er geen vaccins mogen toegediend worden. Voor levende verzwakte vaccins (zoals mazelen, bof, rubella of orale polio) bedraagt de wachttijd 28 dagen, voor geïnactiveerde vaccins (zoals tetanus, difterie, kinkhoest of griep) 14 dagen.

TACROLIMUS EN ZONLICHT
Vermijd blootstelling van de huid gedurende lange periodes aan zonlicht of kunstmatig zonlicht zoals zonnebanken. Indien u na het aanbrengen van tacrolimus buitenshuis gaat, dient u een beschermende zonnecrème aan te brengen en gepaste kledij aan te trekken die de huid beschermen tegen het zonlicht. Vraag tevens uw arts om advies over andere doeltreffende bescherming tegen de zon. Als u een lichttherapie volgt op voorschrift van de arts, dient u uw arts op de hoogte te brengen van het feit dat u tacrolimus gebruikt. Het is namelijk niet aan te raden tacrolimus te gebruiken samen met lichttherapie.

TACROLIMUS, VOEDSEL EN DRANK
Als u tacrolimus gebruikt kan het drinken van alcohol de huid of het gezicht laten blozen, roodkleuren en warm laten aanvoelen. Deze bijwerking komt bij < 10% van de gevallen voor.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Tacrolimus is nog niet onderzocht bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Daarom geldt het (voorlopig) advies: gebruik tacrolimus NIET als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft.

TACROLIMUS EN ANDERE GENEESMIDDELEN OF COSMETICA
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
U mag vochtregulerend crèmes en lotions gebruiken gedurende de behandeling met tacrolimus. Deze producten mogen echter niet binnen de twee uur vóór of na het aanbrengen van tacrolimus zalf aangewend worden.
Het gelijktijdig gebruik van tacrolimus met andere huidmiddelen of met orale corticosteroïden (bijv. prednisolon) of geneesmiddelen die het afweersysteem beïnvloeden werd niet onderzocht.

WAT U MOET DOEN ALS U PER ONGELUK WAT ZALF INSLIKT
Indien u per ongeluk de zalf inslikt dient u zo snel mogelijk uw arts of apotheker te raadplegen. Probeer niet zelf braken op te wekken.

WAT U MOET DOEN ALS U TACROLIMUS VERGEET TE GEBRUIKEN
Indien u vergeten bent om de zalf aan te brengen op het voorziene tijdstip, doe dit dan op het moment dat u zich dit herinnert en ga normaal met de behandeling verder.

Wanneer mag u Tacrolimus niet gebruiken?

- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor tacrolimus of voor één van de andere bestanddelen van de zalf of voor antibiotica van de macrolidegroep (bv. azithromycine, clarithromycine, erythromycine ).
- Patiënten jonger dan 2 jaar. Er is geen ervaring met het gebruik van tacrolimus bij kinderen jonger dan 2 jaar .
- Als u geïnfecteerde wondjes heeft. De zalf mag niet op geïnfecteerde wondjes worden aangebracht.
- Bij leverfalen.
- Als u een erfelijke afwijking heeft van de barriérefunctie van de huid zoals het Netherton's syndroom of als u lijdt aan een veralgemeende erytrodermie (ontsteking met roodheid en afschilferen van de gehele huid).

Wanneer dient u uw arts te waarschuwen

Als u andere bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

LEES OOK HET GEDEELTE OVER “VOORZORGSMAATREGELEN” GOED DOOR !

Bron: Bijsluiter Protopic® zalf , Fujisawa Nederland


Afdrukken  

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Protopic® zalf ,
geschreven door Weber , 04-04-2015

Gisteren tijdens het eten kreeg ik plots een brandering gevoel en vlekkerig rood gezicht. Ook had ik omdat ik dit lekker vind bij een mihoengerecht een (1/2 pijpje) pilsje gedronken. Ik wist niet wat me overkwam. Ik ga nu pas de bijsluiter lezen., vertrouwend op de specialist die niets vertelde over de bijwerkingingen van het medicijn. Sinds 2 weken gebruik ik propotic 1mg/g zalf tegen eczeemplekjes in mijn gezicht ( gekregen van weer andere medicijnen) . Wèg met die rotzooi... dit gaat van kwaad tot erger.

M.Weber