• Chronisch veneuze insufficiëntie (CVI)

    Bij lang bestaande spataderen of inwendige spataderen kunnen klachten ontstaan met vochtophopingen, vaak toenemend in de loop van de dag, vooral rond de enkels en aan de scheenbenen. Aan de

    ...
  • Lymfoedeem

    Door afvloedstoornissen van het lymfevocht kan leiden tot vochtophoping. Deze afvoedstoornissen kunnen in aanleg bestaan (primair lymfoedeem) of ontstaan ten gevolge van andere ziektes of operaties,...
  • Oedeem tgv andere ziekten

    Oedeem kan ontstaan door verminderde werking van het hart (hartfalen). Meestal verbeteren de klachten dan snel door medicatie met diuretica (plastabletten). Ook problemen met de nieren kunnen tot...