Erythema ab igne


Wat is erythema ab igne?
Erythema ab igne betekent letterlijk roodheid door hitte/vuur. Het is een huidaandoening die veroorzaakt wordt door langdurige en herhaalde blootstelling aan warmtebronnen. Het kan voorkomen bij mensen die veelvuldig dicht bij de kachel zitten, warme kruiken tegen lichaamsdelen houden bijvoorbeeld voor verlichting van pijn of vaak met de laptop op schoot zitten.

Hoe ontstaat het?
Erythema ab igne ontstaat ten gevolge van blootstelling van de huid aan hoge temperaturen. Er treedt vaatverwijding op, die na langdurige en herhaalde blootstelling niet meer vanzelf verdwijnt. Uiteindelijk wordt de bruine kleur veroorzaakt door toename van pigment.

Wat zijn de verschijnselen?
Aan de aangedane huid wordt een roodbruine verkleuring gezien met een grillig netwerkachtig patroon. Soms is de huid dun geworden (atrofie). Behoudens enige jeuk en branderigheid zijn er meestal weinig klachten.

Image

foto: erythema ab igne bij iemand die de hele winter te dicht met de linker knie bij de kachel zit.

Meer foto's klik hier

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Erythema ab igne is (voor de dermatoloog) een duidelijk herkenbaar beeld. Bovendien is de hittebron vaak snel te achterhalen. Aanvullend onderzoek is niet nodig.

Wat is de behandeling?
De blootstelling aan de warmtebron dient gestaakt worden. Indien er alleen sprake was van milde roodheid, kunnen de vlekken vanzelf weer wegtrekken. Maar bij de kenmerkende roodbruine vlekken treedt herstel van de huid niet meer op. Er zijn ook geen cremes die de huidveranderingen door erythema ab igne weer kunnen verbeteren.

Wat zijn de vooruitzichten?
De aangedane huid bij erythema ab igne zal niet verder uitbreiden als de blootstelling aan de warmtebron is gestopt. In zeer zeldzame gevallen kan er in erythema ab igne huidkanker ontstaan. Meestal gaat het om plaveiselcelcarcinoom. Wanneer u veranderingen, zoals niet genezende wonden of zwellingen, in een erythema ab igne gebied opmerkt, moet u dus zeker uw arts waarschuwen.

 


Afdrukken  

Reacties mogelijk gemaakt door CComment