Parapemphigus en pemphigus

Parapemphigus (syn.: bulleus pemphigoid) komt vaker bij ouderen voor (>60 jaar) . Er zijn duidelijke blaren meestal op een rode vlekkerige ondergrond. Kan overal voorkomen met voorkeur voor romp, armen en benen.

Bij pemphigus zijn de blaren zijn zeer oppervlakkig, zodat ze vaak meteen kapot gaan. Er zijn dan bijna geen blaartjes te zien, alleen maar wondjes. Vaak op de rug. Kan ook in de mond voorkomen.

 

Image
Parapemphigus: de rode gebieden zijn beginnende blaren.

Meer foto's, klik hier

Pemphigus en bulleus pemphigoïd (parapemphigus)
Blaarziekten


Wat zijn pemphigus en bulleus pemphigoïd?
Pemphigus en bulleus pemphigoïd zijn ziekten waarbij blaren op de huid en slijmvliezen ontstaan. Het
zijn heel zeldzame auto-immuunziekten die plotseling kunnen ontstaan zonder duidelijke aanleiding.
Bij auto-immuunziekten valt het afweersysteem onderdelen van het eigen lichaam aan. In het geval
van pemphigus en bulleus pemphigoïd worden door het lichaam antistoffen gevormd die gericht zijn
tegen bepaalde bestanddelen van de huid, waardoor blaren ontstaan.
Bij pemphigus ontstaan blaren in de opperhuid en bij bulleus pemphigoïd onder de opperhuid. In het
algemeen verloopt pemphigus ernstiger. Zonder behandeling kan deze ziekte levensbedreigend zijn;
enerzijds door verlies van vocht als de blaren over een groot huidoppervlak ontstaan, anderzijds door
bijkomende infecties.
Pemphigus en bulleus pemphigoïd ontstaan meestal op oudere leeftijd en af en toe ook bij kinderen.
Beide aandoeningen zijn goed te behandelen, maar meestal duurt de behandeling vele jaren. Soms
stopt het ziekteproces uiteindelijk weer vanzelf. Deze ziekten zijn niet besmettelijk, niet erfelijk en ook
niet kwaadaardig.


Hoe ontstaan pemphigus en bulleus pemphigoïd?
Het precieze mechanisme waardoor deze ziektes ontstaan is niet bekend. Het is mogelijk dat
bepaalde medicijnen zoals antibiotica, bloeddrukverlagende middelen en antipsychotica de
blaarvorming uitlokken. Bij een bepaalde vorm van pemphigus die alleen in Zuid-Amerika voorkomt, is
een infectie de vermoedelijke oorzaak. Heel zelden kunnen ook kwaadaardige tumoren een bepaalde
vorm van pemphigus (para neoplastische pemphigus) uitlokken.


Wat zijn de verschijnselen?
Van pemphigus bestaan meerdere vormen. De meest voorkomende vormen zijn pemphigus vulgaris
en pemphigus foliaceus. Bij pemphigus vulgaris ontstaan er meestal eerst blaren of oppervlakkige
wondjes (erosies) in de mond en later ook blaren op het lichaam. Bij pemphigus foliaceus worden de
blaren of erosies en korsten alleen op de huid gezien, vooral op de borst en rug en in het gezicht.
Bij bulleus pemphigoïd ontstaan blaren verspreid over het gehele lichaam, gewoonlijk op een rode
ondergrond. Vaak bestaat hevige jeuk. Erosies of blaren van het mondslijmvlies staan meestal niet op
de voorgrond.
Er bestaat ook een vorm van pemphigoïd met voornamelijk verschijnselen op de slijmvliezen van de
ogen, de mond en de geslachtsdelen (slijmvlies pemphigoïd of cicatricieel pemphigoïd). Deze vorm is
moeilijker te behandelen en laat soms littekens na (cicatricieel = littekenvormend). De littekens kunnen
leiden tot blindheid als de ogen zijn aangedaan en tot vernauwingen van de slokdarm of van de
geslachtsdelen als deze organen zijn aangetast.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose kan worden bevestigd door microscopisch onderzoek van een stukje huid dat wordt
weggenomen (biopsie). Dikwijls worden 2 stukjes huid tegelijkertijd weggenomen voor verschillende
soorten microscopisch onderzoek. Daarnaast kan er ook bloedonderzoek worden gedaan, maar de
ziekte kan hiermee niet in alle gevallen worden aangetoond.


Wat is de behandeling?
De behandeling is gericht op het onderdrukken van de huid- en slijmvliesafwijkingen. Deze ziekten
kunnen door de behandeling niet worden genezen. In het algemeen worden medicijnen gebruikt die
het afweersysteem onderdrukken en daardoor de aanmaak van de antistoffen en het optreden van
ontstekingsreacties afremmen. Vaak moeten deze medicijnen vele jaren worden toegepast en in
verband met mogelijke bijwerkingen moeten er regelmatige bloedcontroles worden uitgevoerd.
Als de ziekte slechts weinig verschijnselen veroorzaakt, kan worden geprobeerd om alleen met sterk
werkende corticosteroïd crèmes te behandelen. Bij langdurig gebruik kan dit leiden tot verdunning van
de huid (zie ook de folder ‘Corticosteroïden voor de huid’).
Bij een uitgebreide blaarziekte worden corticosteroïden in de vorm van tabletten gebruikt. Omdat
corticosteroïden in tabletvorm ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken (onder andere suikerziekte,
hoge bloeddruk, infecties en botontkalking), worden meestal daarnaast nog andere medicijnen in
tabletvorm gegeven, waardoor de dosis van het corticosteroïd mogelijk verlaagd kan worden. Het gaat
daarbij om medicijnen die het afweersysteem onderdrukken, zoals azathioprine, mycofenolaat mofetil,
methotrexaat en cyclofosfamide. In verband met de mogelijke bijwerkingen van deze medicijnen is
regelmatige (bloed)controle nodig.
Bepaalde antibiotica, zoals als tetracyclines en erytromycine, zijn soms effectief bij de behandeling
van bulleus pemphigoïd. Dit geldt ook voor dapson. Tetracyclines worden vaak gecombineerd
toegepast met nicotianine. Antibiotica hebben meestal weinig bijwerkingen. Bij gebruik van dapson
moet het bloed regelmatig gecontroleerd worden, want er kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan.


Wat zijn de vooruitzichten?
Pemphigus en bulleus pemphigoïd zijn chronische ziekten. Dit betekent dat het beloop langdurig kan
zijn, vaak jarenlang, maar de ziekten kunnen uiteindelijk overgaan. Indien een medicijn de blaarziekte
heeft uitgelokt, kan al snel na het stoppen van dit medicijn genezing optreden. In het algemeen moet
men er rekening mee houden dat de pemphigus jaren, misschien zelfs levenslang, doorgaat. Voor
bulleus pemphigoïd duurt het gemiddeld ongeveer 5 jaar voordat herstel optreedt. De slijmvliesvariant
is meestal moeilijker te behandelen en duurt meestal langer. Als de ziekte op kinderleeftijd ontstaat,
blijken de vooruitzichten iets gunstiger te zijn. Bij de meeste kinderen ontstaan er na enkele jaren
geen nieuwe blaren meer.

Wat kunt u zelf nog doen?
Als er blaren ontstaan, kunt u deze het beste zo lang mogelijk intact laten, tenzij de blaren erg groot
zijn. Grote blaren kunnen aan de zijkant worden doorgeprikt om het blaarvocht te laten weglopen.
Verwijder het blaardak niet, want dat vormt een goede bescherming. Als wonden zijn ontstaan kunt u
deze bedekken met vette gaasjes. Gebruik geen gaasjes die aan de wond gaan vastzitten. Bij
voorkeur verband gebruiken in plaats van pleisters om de huid niet te beschadigen. Wees bedacht op
het ontstaan van infecties. Dit kunt u merken aan het ontstaan van roodheid, pijn en etterige
afscheiding. Infectieverschijnselen moeten worden behandeld met een antibioticum in een zalf of als
tabletten.
Het is mogelijk normaal te douchen, maar wees voorzichtig met de beschadigde huidgedeelten, vooral
bij het afdrogen.
Deze folder is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Bij het
samenstellen van deze informatie is grote zorgvuldigheid betr

© Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie - Versie 15-08-2013

Steun het werk van het Huidfonds en word donateur!
Bezoek de website http://www.huidfonds.nl/ voor meer informatie of om u aan te melden als donateur.
Telefonisch mag ook: 030 28 23 995
 
Deze folder is een uitgave van de

Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie en Venereologie

 

Bij het samenstellen van deze informatie is grote zorgvuldigheid betracht. De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie wijst desondanks iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.


Afdrukken  

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Parapemfigus
geschreven door Aafke Schoonhoven , 13-01-2015

Hallo ik ben Aafke 65 jaar, 11 jaar geleden heb ik ook deze ziekte gehad,
Nu afgelopen aug. heb ik het weer gekregen, veel minder ernstig, en was ik er half dec. weer van de medicijnen af.
Helaas krijg ik nu weer plekjes, dus was het niet lang genoeg behandeld???b


Mijn ervaring
geschreven door Rosa , 27-02-2010

Hallo
Ik ben RosA en ik ben 20jaar.
Ik heb nu inmiddels 3 jaar de ziekte parapemphigus, ik hobbel van ziekenhuis en ziekenhuis uit van het ene naar het ander. En ben nu sinds een jaar in behandeling bij het VU in amsterdam. Ik slik prednison en ben begonnen met 30mg ondertussen gaat het een stuk beter met me en slik nu nog 5mg prednison en 150 aziotriphine per dag.
Ik ben op zoek naar mensen die ook deze ziekte hebben zodat we er samen over kunnen praten.
Praat wel veel met andere mensen erover maar die weten toch niet precies hoe het voelt.