Vitiligo

Er zijn witte grillige vlekken, die niet bruin kleuren in de zon. Er is geen schilfering. Grootte kan varieren van 1cm tot wel tien centimeter. De vlekken kunnen overal voorkomen. Voorkeursplaatsen zijn gelaat, handen, voeten, geslachtsdelen en bilnaad. De plekken geven geen klachten.

Video over vitiligo (Youtube) 


 

Wat is vitiligo?
Vitiligo is een aandoening waarbij de huid en het haar pigment verliezen en waarbij melkwitte plekken van verschillende grootte en vorm ontstaan. Minstens 0,5% van de wereldbevolking lijdt aan vitiligo. Als een stukje van de witte vitiligohuid onder de microscoop wordt bestudeerd, dan blijken de pigmentcellen (melanocyten) in de huid totaal te ontbreken.
Vitiligo kan op elke leeftijd ontstaan, maar bij ongeveer 50% van de patiënten openbaart de aandoening zich vóór het 20e levensjaar en bij 70-80% vóór het 30e levensjaar.
Behalve een medisch probleem is vitiligo vooral een belangrijk psychosociaal probleem. Uit onderzoek blijkt dat vitiligo een negatieve invloed kan hebben op de levenskwaliteit en dat soms psychologische ondersteuning nodig is om met de ziekte te leren omgaan.
Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor vitiligo, maar geen van alle is echt afdoende. Dat is een van de redenen dat veel dermatologen hun patiënten aanraden om er niets aan te doen als het op een plaats zit waar het relatief weinig storend is.

Image

Meer foto's vitiligo, klik hier

Hoe ontstaat vitiligo?
De precieze oorzaak van vitiligo is nog onbekend, maar wel zeker is dat erfelijke factoren een rol spelen. Eeneiige tweelingen kunnen beiden op dezelfde plaatsen vitiligo ontwikkelen. Ook het feit dat vitiligo vaak voorkomt bij verschillende personen binnen één familie wijst op een erfelijke aanleg. Verschillende theorieën, die elkaar niet uitsluiten, zijn ontwikkeld.
De 2 meest gangbare theorieën zijn:
  • de auto-immuuntheorie
  • de pigmentcel-vernietigingstheorie

De auto-immuuntheorie
Sommige onderzoekers menen dat vitiligo een auto-immuunziekte is, een stoornis in het afweermechanisme (immuunsysteem) van het lichaam. Het immuunsysteem richt zich hierbij tegen weefsels of cellen van het eigen lichaam. In het geval van vitiligo denkt men dat deze auto-immuunreactie de vernietiging van pigmentcellen veroorzaakt. Deze theorie over het ontstaan van vitiligo is mede gebaseerd op het feit dat andere auto-immuunziekten vaker voorkomen bij mensen met vitiligo, zoals bepaalde ziekten van de schildklier, alopecia areata (een bepaalde vorm van haaruitval) en suikerziekte. Deze relaties zijn echter toch zo zeldzaam dat het niet zinvol is om alle patiënten met vitiligo op het voorkomen van auto-immuunziekten te onderzoeken.

De pigmentcel-vernietigingstheorie
Deze theorie veronderstelt dat de pigmentcellen worden vernietigd door stoffen die vrijkomen wanneer melanine (huidpigment) wordt aangemaakt door de pigmentcellen.
Normaal bestaat er in pigmentcellen een beschermingsmechanisme dat deze stoffen onschadelijk maakt. Bij vitiligo zou dit beschermende mechanisme ontregeld zijn. Wat voor deze theorie pleit, is dat bij mensen met vitiligo de witte plekken het meest voorkomen in die gebieden die normaal het meest gepigmenteerd zijn.

Wat zijn de verschijnselen?
De plekken variëren in grootte en vorm en kunnen over het gehele lichaam voorkomen. Vitiligoplekken kunnen zich geleidelijk uitbreiden en hebben vaak een rand die donkerder is dan de normale huid. Het haar in de vitiligoplekken wordt ook vaak wit.
Het verloop van de ziekte is niet goed te voorspellen.Gewoonlijk wordt de huidaandoening met de jaren erger, met tussenliggende perioden van verbetering. Spontaan herstel van vitiligoplekken, met name van aan zonlicht blootgestelde delen, komt regelmatig voor. Herstel is echter meestal onvolledig. Vitiligo van de lippen, van de handen en in het gezicht herstelt bijna nooit spontaan. Hetzelfde geldt voor de plekken waar witte haren groeien als uiting van vitiligo. Ook bij vitiligo die op latere leeftijd ontstaat, treedt minder vaak spontane verbetering op.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Vitiligo is over het algemeen zo gemakkelijk te herkennen, dat de diagnose gewoonlijk kan worden gesteld op grond van de kenmerkende huidafwijkingen. Aanvullend laboratoriumonderzoek is vrijwel nooit nodig.

Wat is de behandeling?
Er is geen enkele therapie die genezing garandeert. De meeste behandelingen geven genezingspercentages tussen de 25% en 75%. Dit is ook afhankelijk van de plek waar het op het lichaam zit. Het gezicht reageert over het algemeen beter op allerlei behandelingen dan handen en voeten. De kans op succes moet daarom worden afgewogen tegen de belasting die de vaak langdurige behandeling met zich meebrengt en de mogelijke bijwerkingen. Van de meeste behandelingen is niet bekend of het teruggekeerde pigment blijft bestaan na het stoppen van de behandeling. De meest toegepaste behandelingen worden hieronder besproken.

Corticosteroïden
De behandeling met sterke tot zeer sterke corticosteroïdhoudende crèmes (zie ook de folder “Corticosteroïden voor de huid") is in sommige gevallen (30%) succesvol: vooral bij beginnende vitiligo kunnen deze crèmes een gunstig effect hebben in die zin dat verdere uitbreiding wordt voorkómen. Bij deze behandeling worden corticosteroïd-houdende crèmes éénmaal per dag op de vitiligoplekken aangebracht. De behandeling met corticosteroïden mag niet te lang worden voortgezet, omdat deze crèmes op langere termijn schadelijke bijwerkingen kunnen hebben. In het algemeen zal na enkele weken, tot hooguit na 3 maanden, duidelijk zijn of deze behandeling succesvol is.

UVB smalspectrum (311) belichting
Het meest effectief is de behandeling met ultraviolet-B (UVB) licht met een golflengte van 311 nm. De behandeling wordt uitgevoerd in een speciale lichtcabine en vindt 2x per week plaats. In de loop van 1 jaar treedt bij ongeveer 60% van de patiënten met vitiligo terugkeer van pigment (repigmentatie) op in 75% van de aangedane huid. Na ongeveer 6 weken kan de eerste terugkeer van pigment verwacht worden. Dat is dan te zien in de vorm van bruine puntjes. Soms is het nodig deze behandeling jaren achtereen (met rustpauzes) vol te houden om een goed resultaat te verkrijgen. Ook kan eerst een averechts effect optreden omdat de witte plekken ten opzichte van de verder bruin wordende huid meer gaan opvallen. Smalspectrum UVB heeft de voorkeur boven PUVA (zie hieronder), omdat PUVA in het algemeen meer bijwerkingen heeft.

PUVA behandeling
Deze behandeling bestaat uit de toediening van een stof die de huid gevoeliger maakt voor ultraviolet-A (UVA) licht. Deze stof heet psoraleen, vandaar de naam PUVA.
Psoraleen kan worden toegediend door het innemen van tabletten, via het aanbrengen op de huid van een crème met psoraleen of via een bad met psoraleen opgelost in het badwater. Bijwerkingen van de psoralenen zoals misselijkheid en zogenaamde PUVA-jeuk, alsmede soms leverfunctiestoornissen, kunnen voorkomen, met name bij gebruik van tabletten. Behandelingen met UVA en UVB licht geven beide een verhoogd risico op het ontstaan van huidkanker. U kunt hierover meer lezen in de folder over psoriasis.

Transplantatie
Bij min of meer beperkte vormen van vitiligo kunnen kleine stukjes normaal gepigmenteerde huid naar de vitiligoplekken worden getransplanteerd. Dit gebeurt poliklinisch, onder plaatselijke verdoving. Deze behandeling vindt alleen plaats bij mensen bij wie de vitiligo tot rust is gekomen, spontaan of na belichtingstherapie.

De “omgekeerde” methode
Deze methode wordt soms gebruikt bij patiënten die een zó uitgebreide vorm van vitiligo hebben, dat er nog maar weinig gebieden over zijn met normaal gepigmenteerde huid. Bij deze patiënten kan dan de overgebleven normale gekleurde huid gedepigmenteerd worden met een soort ‘bleekmiddel’, waardoor de huid egaal van kleur wordt. Als methode wordt meestal een hydrochinon bevattende crème gebruikt of een speciale pigmentlaser.

Er worden nieuwe behandelingen onderzocht, maar in hoeverre deze effectief zijn, is nog niet duidelijk.

Kinderen met vitiligo
Bij kinderen zijn de meeste behandelingen niet effectief en hebben veel bijwerkingen, reden om terughoudend te zijn met behandelen. Wanneer het een klein gebied betreft worden corticosteroïd-crèmes geadviseerd. Bij meer uitgebreidere afwijkingen lijkt smalspectrum UVB belichting de beste keus. Chirurgische behandelingen worden bij kinderen niet geadviseerd.

Wat kunt u zelf nog doen?
Camouflage van gedepigmenteerde plekken met een huidkleurige make-up heeft geen genezende werking, maar is wel een goede methode voor het minder zichtbaar maken van de meest ontsierende huidafwijkingen. Uitleg over de mogelijkheden van deze methode (bv speciale “medische” camouflagecrème) en instructies voor het gebruik worden gegeven door een huidtherapeute. Daarna kunt u deze methode thuis zelf toepassen.
Het is hierbij belangrijk precies binnen de randjes van de vitiligoplek te blijven, anders ontstaat er een donkere rand.
Verder is belangrijk dat door blootstelling aan zonlicht de vitiligoplekken gemakkelijk verbranden. Daarom wordt aanbevolen de huid altijd goed te beschermen tegen teveel zonnestraling met bedekkende kleding of door gebruik van een zonnebrandcrème met een beschermingsfactor van 15 of hoger. Dit heeft dan tevens als voordeel dat de gezonde, wel pigmentvormende huid minder afsteekt tegen de witte, ongepigmenteerde huid.

Wat zijn de vooruitzichten?
In sommige gevallen kan een spontane verbetering optreden. Met name vitiligoplekken in het gezicht reageren vaak goed op behandeling. Vitiligoplekken op handen en voeten verbeteren bijna nooit. In de meeste gevallen zullen de plekken blijven bestaan en zich op den duur langzaam uitbreiden.


Steun het werk van het Huidfonds en word donateur!
Bezoek de website http://www.huidfonds.nl/ voor meer informatie of om u aan te melden als donateur.
Telefonisch mag ook: 030 28 23 995

Deze folder is een uitgave van de
Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie en Venereologie
 
© 1993 Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
Aangepast op 23-11-2006

Bij het samenstellen van deze informatie is grote zorgvuldigheid betracht. De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie wijst desondanks iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.

van vitiligo is nog onbekend. Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld over het ontstaansmechanisme.
De belangrijkste is de auto-immuuntherorie. Bij auto-immuunziekten is het afweersysteem gericht tegen weefsels van het eigen lichaam. Deze 'afweer tegen jezelf'  leidt tot ziekte. In het geval van vitiligo wordt aangenomen dat deze immunologische reactie de vernietiging van pigmentcellen veroorzaakt. Aangetoond is dat andere auto-immuunziekten vaker voorkomen bij patiënten met vitiligo, zoals bepaalde ziekten van de schildklier, suikerziekte (diabetes) en alopecia areata.
Bovendien blijkt vitiligo vaak een 'familiaire' aandoening: meerdere mensen binnen een familie lijden aan de ziekte. Ook eeneiige tweelingen blijken vaak op gelijke wijze gevoelig voor het ontwikkelen van de witte vitiligoplekken.

Sommige factoren kunnen vitiligo uitlokken. Dit geldt overigens alleen bij personen die reeds een aanleg hebben tot het ontwikkelen van vitiligo. Bekende factoren zijn o.a. ernstige ziekten, operaties, zwangerschap, bevalling, zonnebrand en huidschade door verwondingen. Ook emotionele stress zou vitiligo kunnen uitlokken of verergeren.

Patientenvereniging

 


Afdrukken  

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

...
geschreven door Ronald , 19-05-2017

Sinds enige tijd ( 1.5 jr) heb ik last van witte handen, gedeeltelijk gevlekte witte armen en in gezicht (voorhoofd) geslachtsdeel (tje) van witte plekken, Wat is er tegen te doen ?? wordt er niet " Mooier op ", Heeft het met verzuring van het bloed te maken ? ik slik nu Allopurinol, Groet Ronald.


Novitil werkt niet tegen Vitiligo
geschreven door Herman , 02-08-2015

In het verleden heb ik alles geprobeerd. Wondermiddeltjes uit China tot en met laserbehandelingen. Niets hielp. Ik smeer Novitil nu een half jaar en het lijkt me eerder doen voorkomen dat de witte vlekken groter worden i.p.v. kleiner.

Het werkt voor geen meter.


pigmentvlek
geschreven door carla , 09-04-2015

mijn dochter heeft een pigmentvlek in haar nek en op haar kin, ik wil graag weten of zij onder de zonnebank mag en hoe moet ze de vlekken beschermen (is zonnecreme genoeg voor onder de zonnebank?), heeft iemand daar ervaring mee?


Vitiligo
geschreven door Mloes , 14-04-2014

Hoihoi,
Ik ben een vrouw van 33, en heb ook vitiligo...
Even een opmerking voor de ouders die zich zorgen maken over hun kind...
Niet doen...
Ik heb er nog nooit last van gehad!
Wel vragen mensen wel eens wat ik heb, dan zeg ik het, en is het goed...
Ik zeg vaak ik heb de giraffen ziekte, die hebben ook mooie vlekken! Hahhahahha
Moet alleen niet te vaak en te lang in de zon zitten.
Tijdens mijn zwangerschap is het nog meer uitgebreid...
Ik kreeg zelfs toen een mooie grote witte vlek in de vorm van een hartje op mijn buik!

Dus geen zorgen maken... Gewoon doen, geen aandacht aan besteden, dan word uw kind een mooi en sterk mens, die laten net als mij kan reageren op vragende mensen en blikken! ;-)

Groetjes


Viltiligo
geschreven door Nada , 29-08-2011

Hoi,
Ik zag bij mijn dochter Hafsa zo ongeveer 2 maanden geleden toen ze zo een 20 maanden oud was dat zij een witte plek had op haar arm van ongeveer anderhalve centimeter zo een maand later ontdekte ik nog een plek op de zelfde arm maar dan op de onderkant van haar arm van zo een 10 centimeter het bleek Viltiligo te zijn en heeft nu met 22 maanden oud de hormoonhoudende creme voorgeschreven gekregen moet in oktober wanneer ze 2 jaar is geworden weer terug komen in het ziekenhuis ik hoop dat het aanslaat.


vitiligo
geschreven door ben chikha laila , 26-08-2011

dag,jk zouw graag meer wellen weten over de nieuwe tichniek gel tegen vitiligo groetje


vitiligo
geschreven door Yasmine , 17-05-2011

ik ben een moeder van een prachtige dochter van 12 jaar. ik heb gemerkt dat zij witte vlekken heeft op haar handen en voeten en dat blijkt dat zij vitiligo heeft. ik ben erg ongerust over haar. wat gaat gebeuren later in haar sociaal leven. ik zou graag weten of die ziekte kan behandeld worden. als iemand kan me helpen aub stuur mij een email.


Vitiligo
geschreven door Isha , 17-06-2010

Hoi, Ik ben een jongen van 11 jaar.
En ik wou gewoon even mededelen dat ook ook vitiligo heb.
Maar ik heb er geen last van en ik hoop dat ook andere mensen er ook geen last van hebben.


vitiligo
geschreven door Linde Reeder , 20-04-2010

Geachte,

Een 64 jarige man heeft drie jaar geleden in 8 maanden tijd, 3x maal bloedtransfusie gekregen ten gevolge van een accute bloeding. De eerst maal waren het 12 zakken bloed, de tweede en derde is ons ontgaan. 4 maanden geleden heeft hij ontdekt dat hij witte plekken had in zijn liezen. De dermatoloog constateerde vitiligo. Dit breidt zich stilaan uit op de handen. Onze vraag is, komt deze ziekte voort van de bloedtransfusie?
Gelieve zo vriendelijk te willen zijn en ons bij te staan met uw woord in deze triestige situatie?
Bij voorbaat, van harte dank.

Mevr.Reeder Linde
emailadres: linde.reeder@skynet.be


Vitligo behandeling
geschreven door Jeannette , 10-08-2009

Ik ben een vrouw van 43 en heb al ongeveer 15 jaar Vitiligo. Ik heb al veel verschillende behandelingen ondergaan, maar helaas hielp niets. Ik gebruik nu Novitil en mijn witte vlekken verdwijnen langzaam maar zeker. Novitil is een doorzichtige gel die je op de witte plekken smeert. Je gaat dan 1 keer per dag in de zon of onder de zonnebank. Ik hoop dat het doorzet, ik heb hele goede reacties gelezen op internet dus ik hoop er wel op.