Dermatologen Huidconsult

d-gerwenDr. Dick van Gerwen is sinds 1996 als dermatoloog verbonden aan Bravis Ziekenhuis te Bergen op Zoom. Vanaf 1 sep 2011 ook  in Middelburg. Hij heeft vele jaren ervaring met alle mogelijke vormen van huidproblemen en - ziekten. Zijn opleiding werd volbracht in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud, waar hij in 1994 promoveerde, na een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van elastische kousen bij spataderen en veneuze insufficiëntie. Dr. van Gerwen was medeoprichter van de flebologiepoli in Lievensberg Ziekenhuis voor de behandeling van spataderen en chronische wonden. In 2001 startte hij de Huid- en Laserkliniek in Bergen op Zoom, en in 2007 startte hij Huidconsult.nl, de website met uitgebreide patiënteninformatie en online consulting. Hij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), en is ingeschreven in het BIG-register onder nummer 19025995901 (artsen, dermatologie en venerologie).


milan-tjioeDr. Milan Tjioe is sinds 2009 als dermatoloog verbonden aan Bravis Ziekenhuis  te Bergen op Zoom. Hij specialiseerde in de dermatologie in Nijmegen (Universitair Medisch Centrum St Radboud) en promoveerde in 2003, na wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke effecten van ultraviolette straling (UV licht) en naar het verbeteren van lichttherapie voor de behandeling van vitiligo. Daarna heeft hij 3 jaar in de Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn gewerkt, alvorens zich in Bergen op Zoom te vestigen. Dr. Tjioe is medisch adviseur van de Landelijke Vereniging voor Vitiligo Patienten (LVVP) en heeft samen met dr Ingrid Kramer, psycholoog, voor hen ook het boek "Vitiligo en zo" geschreven. Dr. Tjioe is algemeen dermatoloog met speciale interesse in de behandeling van huidkanker en psoriasis en kinderdermatologie en is BIG geregistreerd onder nummer 99048451101 (artsen, dermatologie en venereologie).

Wat is een dermatoloog?

Een dermatoloog is een arts die zich na de basisopleiding tot arts (duur: 6 jaar), zich verder heeft gespecialiseerd in huidziekten. Deze vervolgopleiding duurt vijf jaar en kan aan alle universiteitsziekenhuizen in Nederland worden gevolgd.

Wat houdt het specialisme dermatologie in?

De dermatologie (letterlijk: huidkunde) kent vier belangrijke pijlers:

  • Algemene dermatologie (herkennen en behandelen van huidaandoeningen)
  • Flebologie (herkennen en behandelen van spataderen en huidafwijkingen die veroorzaakt worden door een gestoorde doorbloeding van de  benen)
  • Dermatochirurgie (chirurgische behandeling van goedaardige- en kwaadaardige huidtumoren)
  • Venereologie (het herkennen en behandelen van geslachtsziekten).

Elke dermatoloog wordt in deze vier pijlers tijdens de opleiding uitgebreid getraind.
Vaak heeft een dermatoloog of een afdeling dermatologie een specialiteit. Zo hebben sommige dermatologen extra belangstelling voor bijvoorbeeld lasertherapie, erfelijke aandoeningen, pigmentatiestoornissen, spataderen, lymfoedeem of huidafwijkingen bij kinderen. Sommige dermatologen zijn zo gespecialiseerd dat patiënten met speciale problemen vanuit het hele land naar hun worden verwezen. Naast deze bijzondere bekwaamheden moet echter elke dermatoloog het volledige vak beheersen en de vakkennis op peil houden. Daarom zijn er landelijk en internationaal nascholingscursussen, waarvan elke dermatoloog er jaarlijks verschillende moet volgen om zijn/haar registratie als dermatoloog te kunnen houden.


Afdrukken