Start de zelfdiagnose!

Om u te helpen met het zoeken naar informatie over uw  huidprobleem hebben wij een (expert) systeem opgezet waarmee u zelf in enkele stappen uw ziektebeeld kunt analyseren . Daarmee vindt u dus gemakkelijk enkele diagnosen die mogelijk voor u van toepassing zijn, waarna u via huidconsult.nl uitgebreide informatie kunt lezen over de betreffende aandoening alsmede de mogelijke behandeling. Wij willen hierbij benadrukken dat het zelfdiagnosesysteem niet bedoeld is als vervanging van een bezoek aan uw huisarts of specialist.

Afhankelijk van type aandoening komt u in 3 a 4 stappen tot een lijst met mogelijke huidaandoeningen of -ziekten. De genoemde huidziekten zijn de meest voorkomende mogelijkheden. Meer zeldzame aandoeningen zijn niet in de lijst opgenomen.
Ook erg voor de hand liggende diagnosen, zoals acne, moedervlekken, wratten en spataderen zijn weggelaten. Informatie daarover kunt u eenvoudig vinden in de database met huidziekten A-Z.


Afdrukken