• Palmoplantaire keratos (PPK)

    Bij PPK is er te sterke verhoorning aan de voetzool, soms ook handpalmen. Dit kan pleksgewijs zijn of over de hele voetzool. Er zijn verschillende aangeboren (erfelijke) vormen, echter veel...